Halsmuskler

Halsen er ofte et område, som bliver overset, hvilket kan skabe en ubalance, hvis fokus kun er rettet mod ansigtet.  

Den store halsmuskel bliver over tid mere synlig i form af strenge. Hver gang denne aktiveres udspiles huden, som med tiden bliver mere løs. 

Med denne behandling i halsmusklerne, får vi disse til at slappe af, hvilket resulterer i at du opnår en mere afslappet overflade af huden og et mere frisk udseende.   

Kontant frapris Kr. 1.500

Før/efter billeder

Før behandling Efter behandling
Før behandling Efter behandling
Før behandling Efter behandling
Før behandling Efter behandling

Ofte stillede spørgsmål Nedenfor kan du læse mere om behandlingsmetoder, effekt og resultat.

Grunden til at hundforyngende behandlinger er blevet så populært og udbredt skyldes blandt andet, at det er en hurtig og forholdsvis smertefri behandling med garanteret effekt. Du skal ikke være bange for at ende med et mimik-fattigt ansigt – når behandlingen foretages korrekt og med de rigtige mængder af injektion vil du blot blive et friskere version af dig selv. For os er det vigtigt at skabe et resultat, der er naturligt.

Behandlingen foretages af vores kosmetiske sygeplejerske, der med en meget fin nål injicerer små mængder af produktet i de fine ansigtsmuskler. Det forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerver og muskler, som får musklerne til at slappe af. Når musklerne slapper af, vil huden automatisk udglattes og rynker og fine linjer mindskes.

Effekten indtræder langsomt efter 3-8 dage. Virkningen af produktet holder mellem 3–6 måneder. Effekten vil langsomt aftage efter de 3-6 måneder, hvorefter mange vil gentage behandlingen.

Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, eller hvis der er uhensigtsmæssig asymmetri, vil der foretages en ”touch up”-behandling efter 14 dage. Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske rynker.

Effekten kan variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå en effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

Stoffet er renset for bakterier og er igennem 25 år blevet anvendt til kosmetiske behandlinger og behandling af svedtendens.

Bekymringsrynkerne er de lodrette rynker eller linjer, der sidder mellem brynene. Dette område er særligt udsat, fordi vi aktiverer denne muskel, når vi for eksempel sidder foran computeren, misser mod solen eller kigger på vores mobiltelefon. Når musklen aktiveres ofte vil den naturligt blive stærkere og derved skabe furer i huden.

Mange ønsker at få udglattet bekymringsrynkerne, da de kan få en til at se sur, trist, eller – som ordet siger – bekymret ud.

At have smilerynker ved øjnene kan have sin charme. Nogle forbinder dog mere smilerynkerne med alderdomstegn, hvilket bestemt ikke giver meget at smile af. Er du en af dem, kan en behandling hjælpe med at mindske de små fine linjer ved siden af øjnene og give dig et friskere look.

Mange oplever, at de med tiden får flere og flere smilerynker ved øjnene og især hvis du er én af dem, der smiler meget med øjnene vil din ansigtsmuskulatur i dette område være særligt stærk. Med foryngende behandling får vi de muskler, der er årsag til de mange små sammentrækninger, til at slappe af og huden vil dermed blive udglattet.

Panderynkerne er nogle af de mest almindelige rynker og samtidigt er de også de mest synlige rynker idet de er placeret helt centralt i ansigtet. Derfor ønsker mange at få udglattet eller fjernet panderynkerne med hudforyngende behandling.

Mange vælger i forbindelse med behandling af panderynker, at få foretaget et brynløft. Det vil få dig til at se friskere, gladere og yngre ud, samtidig med at det forhindrer panden i at ‘falde ned’  i forbindelse med behandlingen af panderynkerne.

Efter behandling er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede. Vi anbefaler, at du ikke ligger ned de første 4 timer efter behandlingen. Du må desuden ikke dyrke hård motion i 1 døgn efter behandlingen.

Ved behandling kan der optræde mindre forbigående gener i relation til selve injektionerne. Der kan i nogle tilfælde opleves let rødme, hævelse, blå mærker og kløe.

Øvrige bivirkninger er sjældne. Få kan opleve hovedpine de første par dage, og meget sjældent ses kortvarige, lette influenzalignende symptomer.

Alvorlige allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde og der er ingen senfølger.

Det er et krav at blive konsulteret af klinikkens ansvarlige læge minimum 48 timer før din behandling. Konsultationen er alene et krav før din første behandling. Ved efterfølgende behandlinger kan du konsulteres og behandles af vores kosmetiske sygeplejerske.

Ved konsultationen vil vores ansvarlige læge og sygeplejersken analysere dit ansigt og tilrettelægge behandlingen ud fra dine ønsker. Du bliver mundtligt og skriftligt informeret om, hvordan behandlingen virker og hvilke bivirkninger, der kan opstå ved behandlingen.

Vi udfører ikke hudforyngende behandling på gravide, ammende eller ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen, eller hvis man har sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).

Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicillamin, kinin eller calciumblokkere kan effekten af behandlingen forstærkes.

Vores kundegruppe er ikke kun fra de nærmeste byer omkring Silkeborg. 

Vi byder derfor dagligt kunder fra Aarhus-området velkommen i klinikken. Det skyldes både vores priser på to og tre behandlinger er yderst konkurrencedygtige, men selvfølgelig også vores flotte resultater.